Home » Blog » Interview met de zaakvoerders

Interview met de zaakvoerders

Interview met Wim en Wannes Verrezen

Tuinen Verrezen is sinds 1989 een vaste waarde in de Antwerpse Kempen. Als familiebedrijf zijn ze gespecialiseerd in tuinontwerp, tuinaanleg, zwembaden en bijgebouwen en actief in de Kempen, het Hageland en Limburg en ligt hun focus op totaalprojecten rond moderne architectuur. Zij bieden hun klanten een tuin waarin alle details op elkaar zijn afgestemd en waar het heerlijk vertoeven is. Vanaf het ontwerp tot het onderhoud staan de tuinmannen en – vrouwen voor je klaar.

Wat is jullie ikigai? Wat geeft jullie voldoening?

(Wim) Wat mij persoonlijk energie geeft, is evolutie en continue verbetering. Wanneer alles steeds hetzelfde blijft, word ik onrustig en stel ik dingen in vraag. Ook het menselijke aspect van ondernemen geeft mij veel voldoening. Een team verzamelen en de juiste mensen vinden om samen stappen vooruit te zetten, mensen die beter zijn in de dingen waarin ikzelf minder goed ben. Als ‘kapitein’ probeer ik met veel overtuiging de vaarroute uit te stippelen, maar heb ik ook het geluk dat niet alle mensen zomaar blindelings meevaren. Sommigen stellen bepaalde zaken in vraag en komen dan ook met boeiende alternatieven. Dat brengt mij niet alleen verder als mens maar ook als bedrijfsleider.
(Wannes) Onlangs hebben wij een mooie en zuinige nieuwe vrachtwagen gekocht, daar word ik al direct goed gezind van. Het is een stukje mijn passie en het is een plezier om daar mee te werken. Binnen ons bedrijf ben ik vandaag voornamelijk verantwoordelijk voor het machinebeheer en de planning, wat nauw aansluit bij deze passie. Het gaat hierbij vooral om het beheer en aankoop van de grotere machines die nodig zijn om in de tuinen te werken. Ik bezorg het benodigde materiaal en materieel aan de medewerkers zodat de ploegen hun werkdag vlot kunnen laten verlopen. Daarnaast krijg ik ook energie van het continu vooruitdenken en filosoferen over wat de toekomst kan brengen en om dit dan stap voor stap waar te maken.

“ALS ALLES STEEDS

HETZELFDE BLIJFT, WORD IK

ONRUSTIG.”

Groeien zet de organisatie onder druk. Hoe gaan jullie daarmee om?

(Wim) De groei is vandaag slechts één van de vele uitdagingen die op ons afkomen: de war for talent, maar evengoed de coronacrisis en de evolutie van heel het economisch bestel. Deze evoluties nemen een aantal zekerheden weg. Dan moet je als bedrijf die zekerheden terug proberen installeren en dit ook uitstralen naar je medewerkers. Dan moet je ook weer die vaarroute vooropstellen waar mensen zich op kunnen richten. Die onzekerheden en risico’s zorgen voor veel mist rond het schip, maar je moet je schip zodanig klaarmaken dat ,zodra de mist wegtrekt, je als eerste weer kan vertrekken, net omdat je zo goed voorbereid bent. Ons motto is “zorgt voor groei”. De betekenis hierachter is: je kan planten laten groeien, dat is toevallig ook onze core business (lacht), je kan als bedrijf groeien, maar je kan ook mensen laten groeien. We hebben enorm goede voorbeelden bij Verrezen. Mensen die bij ons binnenkomen met een sterk groeipotentieel en die enkele jaren later zo veel hebben bijgeleerd en sterk gegroeid zijn als persoon, maar ook in hun job. Zo worden ze zelf voortrekker en kunnen ze weer anderen enthousiasmeren en doen groeien. Dat is enorm fijn om te zien. We willen voor een stuk mee hun ikigai proberen waarmaken.

Stroomt dat “zorgt voor”-aspect ook door naar jullie klanten?

(Wim) Zeker: daar liggen ook de bouwstenen van ons bedrijf. Daarom zetten we in op het aanbieden van totaaloplossingen, steeds op maat van de klant. Je hebt zwembadverkopers, je hebt schrijnwerkers en je hebt tuinaanleggers. Wij willen echter steeds het volledige plaatje bekijken, daar is onze strategie ook volledig op gericht, dat is ook wat klanten tot bij ons brengt. Wij zijn echt gericht op de volledige realisatie van een tuinbelevingsconcept en de hele coördinatie daarrond. Ook naar onderhoud toe trekken we die ontzorging door. We richten ons hierbij op jaarcontracten voor alle aspecten van tuinonderhoud. Dikwijls is dit is een combinatie van tuin- en zwembadonderhoud. Ook het aan straat plaatsen van vuilnisbakken of dakgoten reinigen kan hier bij horen. Enkele jaren geleden hebben we dit binnen het kader van een innovatietraject omgedoopt als “My Butler”, wat inhoudt dat wij 287
willen optreden als partij om tuinbeleving nog sterker te maken en mensen hierin te ontzorgen.

"WE ZETTEN STERK IN

OP TUINEN WAAR HET TUINONDERHOUD

BEPERKT KAN WORDEN - DAT WORDT

OOK STEEDS MEER GEVRAAGD."

Proberen jullie de klant voor een stuk duurzame alternatieven aan te bieden en hem hierin een stukje op te voeden?

(Wannes) Van nature uit gebruiken we steeds kwalitatieve materialen en producten waar we zelf ook volledig achter kunnen staan. Als we bijvoorbeeld een poolhouse zetten, plaatsen we aluminium ramen in plaats van PVC ramen. Dit heeft zowel te maken met het esthetische, maar evengoed met het duurzame aspect. De drijfveer daarachter is ook dat we bijgebouwen willen plaatsen met een zo lang mogelijke levensduur, tot wel 50 jaar. Daarom dat we klanten ook aanraden om bijgebouwen steeds te isoleren. Zo kan je in de toekomst de functie van het bijgebouw heel gemakkelijk aanpassen. Zo kan een poolhouse op termijn een tuinkantoor worden of andersom, zonder nog dingen te moeten wijzigen – ook dat is voor ons duurzaamheid.
We zetten sterk in op tuinen waar het tuinonderhoud beperkt kan worden – dat wordt ook steeds meer gevraagd. Zo kunnen Prairieborders een oplossing bieden, borders die doorheen de seizoenen een andere look krijgen zonder dat je daar zelf veel aan moet doen, of bijvoorbeeld stukken met ongemaaid gras. Bij dit soort oplossingen wordt er ook extra aandacht besteed aan ecologie en biodiversiteit. We zetten ook in op het beperken van bestrijdingsmiddelen voor onkruid en dergelijke. Op plaatsen waar deze toch gebruikt moeten worden, proberen we dan vooral ecologische varianten aan te bieden.

Zijn er binnen jullie processen ook dergelijke duurzame voorbeelden?

(Wannes) Op de tuinwerf hebben we heel wat machines en toestellen nodig zowel voor de realisatie van de tuinconcepten als voor het onderhoud ervan. Daarom gaan we continu op zoek naar nieuwe, innovatieve machines die beter en sneller zijn om de efficiëntiegraad te verhogen.Momenteel zijn we ook een tankstation aan het bouwen op onze site, waarbij we het milieu-aspect mee in rekening nemen en verspilling zoveel mogelijk willen voorkomen. We proberen ook zo veel mogelijk klanten te zoeken binnen een actieradius van 50 kilometer om zo het vervoer te beperken. Ook onze processen die we dagelijks doorlopen, proberen we steeds te verbeteren vanuit de lean-gedachte. Vroeger werden zwembaden bij ons gemetst en duurde dat drie dagen. Nu kunnen we zwembaden plaatsen in prefabbeton elementen en duurt dat nog maar een halve dag.

Waar zien jullie het bedrijf graag staan in 2025?

(Wannes) In 2025 willen we nog meer inzetten op het inspireren van klanten en de projectbegeleiding. We zullen de meest geschikte partners daarrond samenbrengen, deze coachen en het hele traject coördineren. Dit past in ons verhaal van volledige ontzorging. Deze aanpak bestaat reeds langer, het zo omschrijven geeft een perspectief en schept een kader om onze organisatie hier verder in aan te sturen. We zijn ervan overtuigd dat hier onze meerwaarde en onze toekomst ligt.
(Wim) We hebben heel wat stappen doorlopen om tot dit voortschrijdend inzicht te komen. Ik ben meer en meer een inspirator voor onze klanten en hun projecten alsook voor de verbetering van onze organisatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat Wannes zich verder - met visie - zal toeleggen op de verbetering van de operationele aanpak op het terrein.
(Wannes) Er komen vandaag inderdaad reeds stap voor stap taken bij in tijdsbesteding zoals overleg met het management of aspecten waar ik steeds meer verantwoordelijkheid over krijg – een fijne evolutie. Ik heb ook het geluk om naast zo’n leermeester als mijn vader te staan die al meer dan 30 jaar ervaring heeft binnen de sector en waarvan ik alle kansen krijg om door te groeien in en met ons bedrijf.

Wim Verrezen
Wannes Verrezen