Home » Blog » Hoe omgaan met regenwater in jouw tuin?

Hoe omgaan met regenwater in jouw tuin?

De overheden in ons land zetten hard in op de optimalisatie van de opslag, het gebruik en de infiltratie van regenwater. Een voorbeeld van deze inzet is de Blue Deal, die de normale grondwaterpeilen moet herstellen en de overbelasting van rivieren, waterlopen en het rioleringsstelsel moet tegengaan.

Bij Tuinen Verrezen houden we in onze projecten ook rekening met de Blue Deal. Dit door slimme oplossingen voor regenwater in onze tuinprojecten te voorzien.
Om je te helpen hetzelfde te doen, hebben we in dit blogbericht enkele tips verzameld.
Ontdek wat je zelf kan doen om beter om te gaan met regenwater in jouw tuin.

Wat is de Blue Deal?

De Blue Deal is een programma van de Vlaamse regering om de waterschaarste en droogte in Vlaanderen aan te pakken. Meer dan te focussen op de oorzaken, wil de Blue Deal werken aan structurele oplossingen via wetgeving, onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.

 

 

Tips om het waterbeheer in jouw tuin te optimaliseren

1.     Jouw tuin ontharden

Een eerste manier om het waterbeheer in jouw tuin te optimaliseren, is door jouw tuin maximaal te ontharden. Dit betekent dichte verhardingen verwijderen en vervangen door groenzones of waterdoorlatende verhardingen.

Door zulke poreuze verhardingen te voorzien, zal jouw tuin minder hittestress ervaren, voorkom je droogte en beperkt je het risico op wateroverlast.

2.     Regenwater laten infiltreren

Een tweede manier om het waterbeheer in jouw tuin te optimaliseren, is door regenwater zoveel mogelijk in je tuin te laten infiltreren in plaats van het af te voeren.

Regenwater laten infiltreren kan op verschillende manieren. Zo kan je het water via natuurlijke wijze laten aflopen of een infiltratieput of -buis voorzien.

Een andere mogelijkheid is om een WADI (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) aan te leggen, een lager gelegen zone die het water tijdelijk buffert waarna het infiltreert in de bodem.

3.     Steek een regenwaterput voor waterrecuperatie

Een derde manier om het waterbeheer in je tuin te optimaliseren, is door extra wateropslag te voorzien in de vorm van een regenwaterput. Deze kan je gebruiken om regenwater te recupereren voor in jouw tuin én in je woning.

Regenwaterputten kunnen een opslagvolume hebben tot wel 20.000 liter en meer. In sommige gevallen kunnen meerdere regenwaterputten ook gekoppeld worden om een nog groter watervolume op te slaan.

Het plaatsen van een regenwaterput is uiteraard een grote ingreep en is vaak enkel praktisch haalbaar bij de (her)aanleg van een tuin.

4.     Waterdoorlatende verhardingen plaatsen

Een vierde manier om het waterbeheer in jouw tuin te optimaliseren, is via waterdoorlatende verhardingen. Deze komen steeds vaker voor in moderne en hedendaagse tuinprojecten.

Er zijn verschillende effectieve en esthetische waterdoorlatende verhardingen waaruit je kan kiezen. Zo is bijvoorbeeld de grindverharding, al dan niet met grindstabilisator op een waterdoorlatende steenslagfundering, een goed alternatief. Verder komen er ook meer en meer types van waterpasserende beton-  en kleiklinkers op de markt.

Op vlak van overrijdbare verhardingen – bijvoorbeeld voor je oprit –  zijn er ook heel wat mogelijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld betonnen en gebakken grastegels zoals de Graslines van Stone en Style. Deze zijn erg decoratief als toepassing voor de aanleg van stabiele waterdoorlatende verharding.

Bij voorkeur worden grastegels gevuld met een vruchtbaar mengsel om vervolgens ingezaaid te worden. Een andere optie is om de openingen van de tegels op te vullen met grind.

5.     Droogtebestendig groen aanplanten

Een laatste manier om het waterbeheer in jouw tuin te optimaliseren, is door droogte- en -hittebestendige beplantingen in je tuin te voorzien.

Zo gaat onze eigen voorkeur bij tuinontwerpen steeds vaker uit naar droogte minnende en -bestendige plantensoorten. Door zulke plantensoorten in jouw tuin te integreren, kan je de ‘waterbehoefte’ van je tuin in droge periodes beperken, waardoor je duurzamer kan omgaan met jouw watergebruik.

 

 

Een watervriendelijke tuin met Tuinen Verrezen

Jouw tuin (her)aanleggen met oog op een optimaal beheer en gebruik van regenwater? Wij helpen je graag met een totaalproject op maat. Contacteer ons vrijblijvend via het contactformulier of bel naar 014/23.15.23.