Home » Blog » De herfst als ideale periode om jouw tuin aan te planten

De herfst als ideale periode om jouw tuin aan te planten

Het vallen van de bladeren is het signaal om aan nieuwe aanplantingen in jouw tuin te beginnen. In de herfst komen planten immers in rust en gaan ze minder verdampen. Zowel planten als bomen gaan zich dan meer toeleggen op de instandhouding en versterking van hun wortelgestel.

In wat volgt bespreken we de belangrijkste aandachtspunten voor houtachtige gewassen, bollen en knollen, vaste planten en de bodem en standplaats.

Snoeien doet bloeien bij houtachtige gewassen

Bij het planten of verplanten van houtachtige gewassen (bomen, heesters en hagen) is het noodzakelijk om de bovengrondse delen in te snoeien. Bij het rooien in de kwekerij gaat een deel van de wortels namelijk verloren, zodat er een onevenwicht ontstaat tussen takken en wortels.

Insnoeien, met aandacht voor de vorm van de plant of boom, herstelt de verhouding tussen de boven- en ondergrondse delen. Gesnoeide twijgen zullen tevens leiden tot meer vertakkingen en dus vollere hagen, struiken of boomkruinen.

Deze gesnoeide planten hebben 80% meer kans op overleven bij een droog voorjaar of een droge zomer.

Bollen en knollen: perfect om in de herfst te planten

Buiten de houtachtigen bestaat er ook een breed assortiment van vaste planten, siergrassen, bol- en knolgewassen. Ook voor deze plantengroepen is de herfst de meest aangewezen periode om aan te planten. Meer zelfs, voor de meeste bol- en knolgewassen is de herfst de enige plantperiode.

Tulpen, narcissen en krokussen zijn de meest gekende. Deze zijn beschikbaar in diverse soorten en kleuren. Het zomerklokje (Leucojum aestivum) doet het op zijn beurt geweldig op schaduwrijke plekken en bloeit meer dan een maand uitbundig. En ook de sieruien (Allium) die in verschillende kleuren en groottes bestaan, verschijnen de laatste jaren steeds meer.

Bollen die nu geplant worden, zullen de lente kleuren!

Vaste planten en gemengde borders

Het brede assortiment van vaste kruidachtige planten is de laatste decennia meer in de belangstelling gekomen. Na een tijdperk van vrij sobere tuinen met sterke structuren en grote plantengroepen van dezelfde soort, zien we nu dat gemengde borders hun opgang vinden — een “stroming” die we ook herkennen in de kledingmode met mooie prints in plant- of bloemenmotieven.

Gemengde borders geven warmte aan een tuin en zijn ook een uiting van het “terug naar de natuur”-gevoel. Ze dragen bij aan meer biodiversiteit en bieden kansen voor bijen, vlinders en andere insecten.

Vaste planten bloeien vanaf het vroege voorjaar, denk bijvoorbeeld maar aan de kerstroos (Helleboris). Tijdens de zomer en het najaar kunnen Perovskia en Anemonen verrassen vanwege hun lange bloeitijd.

Het belang van bodem en standplaats

De basis voor succesvolle beplanting is een goede grondbewerking en -verbetering van de plantzone. Wanneer planten het later niet goed doen, is de oorzaak meestal terug te leiden tot onzorgvuldige bodembewerking.

Een sterke verdichting van de bodem is nefast voor veel planten. Diepspitten en het breken van harde grondlagen zorgt voor een luchtige bodem die waterdoorlatend is in natte periodes, en toch een sterke capillaire kracht ontwikkelt om het vocht van diepere grondlagen tot boven te brengen. Het toevoegen van organisch materiaal versterkt het bodemleven en de vochthoudbaarheid.

Na bodemontleding kan ingezet worden op verbetering van de zuurtegraad (Ph) door toevoeging van kalk om de bodem meer basis te maken. Wanneer eerder zuurminnende aanplanting voorzien wordt, kan door toevoeging van turf of naaldengrond een lagere Ph bekomen worden.

Ten slotte zijn buiten de algemene bodemgesteldheid voor veel plantengroepen de bodemsoort (zand, zandleem, klei…) en de bezonning (schaduw, halfschaduw of volle zon) van het hoogste belang om een gezonde groei te waarborgen.

Een tuin aanplanten kan vanaf november tot eind maart, zolang de bodem kan bewerkt worden en de weersomstandigheden het toelaten.